Vad är käkledband?

Vad är ett käkledband?
Underkäken är förankrad i vår skalle genom våra muskler och 2 käkar, 1 på varje sida av huvudet. Kjeveleddet innehåller en gemensam skiva som möjliggör gångjärn och glidrörelser och skyddas av en gemensam kapsel. Detta gör det möjligt för käften, vars flexibilitet och rörelser i flera riktningar:

Munnen öppnar och stänger när underkäften rör sig upp och ner.
Käften rör sig framåt, tillbaka till sida och cirkulär när vi konsumerar mat och pratar.
Små barn kan bara använda gångjärnsrörelse, eftersom flexibiliteten och andra rörelser i käften utvecklas som det permanenta tandkitet fortskrider.

Det kan förekomma problem i käkledbandet, ofta i form av knölar i lederna, inflammation eller låsning av underkäken. Dessa symtom kan uppstå i samband med artros, och i dessa fall bör du kontakta din tandläkare.

Hur sitter dina tänder fast?
Tänderna sitter fast i det alveolära benet med hjälp av parodontala ledband och rothinfibrer som består av bindväv. Ledbanden karakteriseras av att vara fjädrande och fjädrande, såväl som innehållande känsliga nerver. De skickar signaler till hjärnan om hur svårt vi ska tugga och där tänderna är placerade.

Ledbanden är fästa på både alveolärt ben och rotelementen och se till att tänderna hålls på plats.