Risker och komplikationer med tandimplantat

Prognosen att en tandimplantat kommer att fungera under en lång tid är mycket bra.

tandimplantat

Komplikationer ovanliga men möjliga

Som tidigare nämnts finns det få patienter som lider av komplikationer på grund av implantatbehandling. De komplikationer som kan uppstå är som följer:

 • Förlust av fixet före eller efter en belastning har utförts
 • Permanent sensation steg bredvid implantaten
 • Komplikationer i mjukvävnad som kräver behandling
 • Inflammation av vävnaden runt implantatet
 • Benbrist runt implantatet
 • Fraktur, implantatbrott
 • Komplikationer relaterade till de olika implantatkomponenterna
 • Komplikationer relaterade till prostetisk ersättning

Förutom de ovan nämnda komplikationer kan också utföra tekniska komplikationer inträffa exempelvis, implantaten hamnar i fel position, går i fel riktning, etc, som kan skada närliggande tänder eller göra det svårare att uppnå en väl fungerande protetik.

tandimplantat

Orsaker till komplikationer vid behandling av tandimplantat

Exakt vad som leder till en komplikation av tandimplantatbehandling är inte kartlagd. Det finns imidlertig studier som kartlägga faktorer som bidrar till ett misslyckat implantatbehandling eller en ökad risk för komplikationer. Dessa faktorer är:

 • Omedelbar belastning av armaturerna
 • Otillbörlig protesprotes eller proteskonstruktion
 • Dålig benkvalitet
 • Dålig anslutning till implantatet under operationen
 • För få implantat i förhållande till belastning
 • Oerfaren tandläkaren
 • Noggrann kirurgi
 • Patienter som röker
 • Slutsatsen är att risken för komplikationer ökar om flera av dessa faktorer är närvarande i det enskilda fallet.

Är några typer av implantat / bättre än andra?

Det finns många tillverkare av tandimplantat och det är inte ovanligt att en produkt presenteras som ett säkrare och bättre alternativ än en annan produkt. Men många fältspecialister tror att dokumentation av vissa typer av implantat är för kort.

Ovan nämnda en studie genomförd 2008 där 20 gemensamma implantattyper undersöktes. De var indelade i 2 grupper baserat på antalet vetenskapliga studier som de hade deltagit i, med minst fem års uppföljning.